Szukaj

Realizowane projekty

Kłaj,10.01.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Firma Joanna Hołuj IOSSI zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę obejmującą: wykonanie opakowań próbek kosmetyków {iossi} oraz konfekcjonowanie próbek kosmetyków {iossi} w ramach projektu pn. „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW IOSSI NA RYNKI ZAGRANICZNE”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2020 roku o godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wielicki, gm. Kłaj, miejsc. Kłaj, nr 927, 32-015 Kłaj; czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00) lub na adres email Zamawiającego: iossi@iossi.eu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


Załącznik 2


Załącznik 3

Załącznik 4


Kłaj, 22.01.2020r.

Niniejszym informujemy, iż prowadzone postępowanie Nr 4/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 10 stycznia 2020r. zostało rozstrzygnięte w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 20 stycznia 2020r. do godz. 15.00.

Informacja o wybranym wykonawcy:

FLEXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. PUŁKOWNIKA DĄBKA 15
30-732 KRAKÓW
REGON: 120297866, NIP: 6792900796
Data wpływu oferty: 20 stycznia 2020r.
Cena: 11 110,00 zł netto


Kłaj,10.01.2020r.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Firma Joanna Hołuj IOSSI zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę obejmującą: zaprojektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych wraz z tłumaczeniem na język angielski i język niemiecki, wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE
NOWYCH PRODUKTÓW IOSSI NA RYNKI ZAGRANICZNE”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2020 roku o godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wielicki, gm. Kłaj, miejsc. Kłaj, nr 927, 32-015 Kłaj; czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00) lub na adres email Zamawiającego: iossi@iossi.eu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Kłaj, 22.01.2020r.

Niniejszym informujemy, iż prowadzone postępowanie Nr 3/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 10 stycznia 2020r. zostało rozstrzygnięte w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 20 stycznia 2020r. do godz. 15.00.

Informacja o wybranym wykonawcy:

FENIKS MEDIA GROUP W. ŚLAGA, D. WAJS SPÓŁKA JAWNA
ul. NA WIERZCHOWINACH 1 D
30-222 KRAKÓW
REGON: 350900184, NIP: 6761031773
Data wpływu oferty: 20 stycznia 2020r.
Cena: 25 412,00 zł netto


Kłaj, 15.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Firma Joanna Hołuj IOSSI zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę obejmującą: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawienniczego oraz transport elementów zabudowy i eksponatów w ramach imprezy targowo-wystawienniczej „COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA” (Bolonia, Włochy, 12-15 marca 2020r.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW IOSSI NA RYNKI ZAGRANICZNE”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe Nr 2/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 15 października 2019r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Termin składania ofert upływa dnia 23 października 2019 roku o godz. 15:00.Kłaj, 07.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Firma Joanna Hołuj IOSSI zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę obejmującą: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawienniczego oraz transport elementów zabudowy i eksponatów w ramach imprezy targowo-wystawienniczej „COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA” (Bolonia, Włochy, 12-15 marca 2020r.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW IOSSI NA RYNKI ZAGRANICZNE”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Zapytanie Ofertowe


Kłaj, 15.10.2019r.

Niniejszym informujemy iż w prowadzonym postępowaniu Nr 1/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 07 października 2019r. w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 15 października 2019 roku do godz. 15:00 - nie wpłynęła żadna oferta.


Kłaj, 24.10.2019r.

Niniejszym informujemy, iż prowadzone postępowanie Nr 2/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 15 października 2019r. zostało rozstrzygnięte w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 23 października 2019 roku do godz. 15:00.

Informacja o wybranym wykonawcy:
EXPOSURE BARTOSZ BARANOWSKI
ul. Czerniakowska 178A, lok. 4
00-440 Warszawa
NIP: 5213033138
Data wpływu oferty: 21 październik 2019r.
Cena: 72 771,00 zł netto

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj