Szukaj

Realizowane projekty

Kłaj, 15.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Firma Joanna Hołuj IOSSI zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę obejmującą: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawienniczego oraz transport elementów zabudowy i eksponatów w ramach imprezy targowo-wystawienniczej „COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA” (Bolonia, Włochy, 12-15 marca 2020r.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW IOSSI NA RYNKI ZAGRANICZNE”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe Nr 2/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 15 października 2019r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Termin składania ofert upływa dnia 23 października 2019 roku o godz. 15:00.Kłaj, 07.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Firma Joanna Hołuj IOSSI zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę obejmującą: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawienniczego oraz transport elementów zabudowy i eksponatów w ramach imprezy targowo-wystawienniczej „COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA” (Bolonia, Włochy, 12-15 marca 2020r.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW IOSSI NA RYNKI ZAGRANICZNE”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Zapytanie Ofertowe


Kłaj, 15.10.2019r.

Niniejszym informujemy iż w prowadzonym postępowaniu Nr 1/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 07 października 2019r. w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 15 października 2019 roku do godz. 15:00 - nie wpłynęła żadna oferta.


Kłaj, 24.10.2019r.

Niniejszym informujemy, iż prowadzone postępowanie Nr 2/ RPMP.03.03.02/2019 z dnia 15 października 2019r. zostało rozstrzygnięte w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 23 października 2019 roku do godz. 15:00.

Informacja o wybranym wykonawcy:
EXPOSURE BARTOSZ BARANOWSKI
ul. Czerniakowska 178A, lok. 4
00-440 Warszawa
NIP: 5213033138
Data wpływu oferty: 21 październik 2019r.
Cena: 72 771,00 zł netto

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj